Andra års
reseberättelser

Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December
Oktober - december 2021


En synopsis av årets seglingssäsong är att den varit kort både mätt i tid och distans, endast tre och en halv månad ombord och ett kort kölvatten. Viruset ställde till det, omkastade planer. Vi har haft en toppentrevlig sommar om än inte som ursprungligen planerad.

Smittspridningen i provinsen Frieslands huvudstad Leeuwarden var under perioden 16 till 29 juni 36 per 100k, 17 till 30 november 1822 per 100k. När dessa rader skrivs, under årets sista skälvande timmar, har spridningen så smått börjat avta - måtte nedgången fortsätta.

I början av oktober kommer mekanikern Klaas från John Deere. Han utför en omfattande motorservice inkluderande ventiljustering. Hans noggrannhet är att likna vid en flygmekanikers, som Olof i Stockholm. Olof gjorde ett antal kvalitetsarbeten på Bess Safari Too, vår Najad 511, under vintern 2011/12. Han är de facto flygmekaniker som övergått till marinsidan.

I mitten av oktober lämnar vi med tungt hjärta Bess Safari och bilar till Stockholm. En del underhållsarbeten och kompletteringar gjordes under senhösten. Båten låg då fortfarande i vattnet men inne i ett båthus. En av de sista dagarna i november torrsattes hon och flyttades in i en torr, uppvärmd lokal för vintern.Advent 2021
Kyrkviken vid Rydboholms slott
Strålande sol -15, Kyrkviken Rydboholms slott
Isformation, Rydboholms slott
Flygvapnets julgransformation 16 december 1440 från ett av våra takfönster
Utsikt från vår östermalmsvåning
Morgondagg ombord på Bess Safari
Plywoodbröllop
Dimman vid båten i samband med att vi lämnade henne på hösten