Andra års
reseberättelser

Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December
September 2021
RoderprydnaderTraditionella holländska båtar har ofta fantastiska skulpturer som kröner det utanpåliggande rodret. Du kan här se några exempel.
Fler bilder från Grou ...
xxxxx
KappseglingPå Pikmar, en "sjö" eller om man så vill breddning av kanalen, pågick under en helg kappsegling med traditionella holländska båtar. De är flatbottnade och försedda med svärd det vill säga anpassade för grunda vatten och tidvattenområdet på Waddenzee, vid lågvatten står båten obekymrat och säkert på botten.
Här intill några fotografier från kappseglingen.

Handikappsegling etcVi fick tillfälle att på nära håll se ett antal handikappanpassade segelbåtar, du kan själv se fotografier av några.
I de anpassade för två personer sitter den handikappade på den aktre platsen, dit har seglaren ibland lyfts med en kran. Den förliga platsen är avsedd för en ledsagare. Från den aktre platsen styrs båten av något som ser ut som ett cykelstyre.
Även jollen designad för en solitär seglare går det bra för dig att se här till höger. Observera bland annat backspeglarna.
För större båtar ser vi nu och då i hamnarna förtöjningsplatser reserverade för handikappade.

Härligt med dessa möjligheter!