Juni 2022




Kosteröarna


I början av juni månad ligger vi på Koster eller närmare bestämt vid Bopallen på Nordkoster. Öarna är i sig själva väldigt trevliga, natursköna och med fina vandringsstråk. Huvudsyftet med besöket är dock att träffa gamla vännerna Henka & Lena. Vi får fina stunder tillsammans i deras  villa och vid Bess Safari. Framhållas ska att Henka är en kock med hur många stjärnor som helst i alla tänkbara guider - toptoppklass!

När vi kommer dit, en vardag, finns det gott om förtöjningsplatser, under pingsthelgen raka mosatsen - bräddfullt! Koster är ytterst populärt bland fritidsbåtar från grannlandet i väster. Dock var vi inte helt ensamma att föra den svenska flaggan, en till såg vi.
Vår vän Henka lade ner åtskilligt med arbete på att ordna tillstånd för oss att ligga helt ensamma vid en privat brygga - ett stort och varmt tack för den insatsen!




Strömstad


Från Koster är etappen in till fastlandet och Strömstad kort. På agendan står först och främst det veterinärbesök Estrella behöver för att få komma in i Norge. Dessutom fyller vi matförråden inför korsandet av gränsen.




Tullen och "hurricane hole"


En kort stund, minuter, efter det att vi stävat in på norskt vatten blir vi uppbringade av tullen. Tvenne gladlynta norske gutter i en maffig RIB kommer upp långsides med Bess Safari och blir per omgående utskällda av skeppsvovven Estrella. Tullarna är väldigt trevliga, frågar om vi har något att förtulla, norska införselregler vad det gäller alkohol är kanske inte att betrakta som generösa, och kontrollerar Estrellas pass - inte de tvåbentas. Med tanke på det påtagliga intresset för själva båten är det bestämda intrycket att det där med tulleriet var en ursäkt för att få se och fråga om en båttyp som intresserade dem - inget ont i det och oss smickrade det!

Sjöväderprognoserna dignar under allehanda lågtryck och prognosticerar en mix av hård vind / liten kuling / styv kuling / hård kuling under den närmsta veckan. Det innebär att vi söker en riktigt skyddad vik - ett "hurricane hole".  En dylik finner vi på Kirköy strax syd Fredrikstad, omgiven av redigt berg beväxt med barrskog det vill säga gott skydd. Hamnbokenupplyser om något lös lerbotten men på fyra och en halv meters djup fäller vi Spadeankaret om förtiofem kilo och matar ut femtio meter tiomillimeters kätting, elva gånger djupet(!), backar fast det ordentligt -redo för blåsten.



Vid fiskarnas privata brygga, Koster
Bess Safari under pingsthelgen, Koster
Bess Safari, Koster
Bess Safari, Koster
2022

Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December
Dags att ta sig tillbaka till moderskeppet innan ovädret anländer
Pastoral jollelhamn
Sannäs enkla kapell under midsommarhelgen
Överblommad maskros
Norsk dykdalb