Reseberättelser

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011
Juli 2017Transformation


Här på vår hemsida har vi under maj och juni medvetet utryckt oss luddigt. Vi har varit djupt engagerade i en förändring av vårat båtliv, och i sedvanlig ordning är ingenting klart förrän allting är klart, därav tystnaden och dimridåerna.

Bess Safari Too, vår underbara Najad 511, är den finaste segelbåt vi kan tänka oss, bättre blir det inte.  Nu har vi dock tagit det stora steget att sälja henne.

Mary har haft kontakt med sjölivet sedan barnsben, familjen hade sommarställe i Stockholms skärgård, de senaste trettiosju åren seglat runt femtiofem tusen sjömil.
Erik har seglat hela livet, eller i varje fall sedan två månaders ålder, totalt cirka åttiofem tusen sjömil.
Seglat.

Vi har nu bytt till en trawler, en Selene 42 Europa, m/y Bess Safari.  Det är en deplacementsmotorbåt, det vill säga knappast mainstream, numera är det planande motorbåtar som är en vogue.
Båttypen trawler representeras av Selene www.selenetrawlers.com men även exempelvis Fleming www.flemingyachts.com, Nordhavn www.nordhavn.com och Grand Banks www.grandbanks.com.
På youtube.com finns några filmer av Selene 42 Europa utlagda, bland annat av systerbåten Katherina med hemmahamn Santa Barbara, CA.


Väntan


Bess Safari ligger i Frieslands huvudstad Leeuwarden, dvs i norra delen av Nederländerna, där Selene har ett försäljningskontor. Under en del av sommaren har ett antal tekniker arbetat med att utrusta henne. Ett lågvarvigt, trecylindrigt elverk från Northern Lights www.northern-lights.com, ett vattenburet värmesystem från Kabola www.kabolaheaters.nl, instrumentsystem från Simrad www.simrad.com etc etc

Själva har vi bidat tiden i Andalucien, väntat på att hon ska bli klar.Vår trogna Najad 511 s/y Bess Safari Too i Lagos, torrsatt för besiktning
Bess Safari i Leeuwarden. I bakgrunden Selene 49 Hakuna Matata, hemma efter att via Cap Verde gått till Brasilien.
m/y Bess Safari
Besiktning i Leeuwarden
Bess Safari torrsatt för besiktning